POLITYKA COOKIES

Polityka cookies

Niniejsza Polityka określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na Urządzeniach Użytkownika
za pomocą plików Cookies oraz korzystania przez Administratora z narzędzi Google Analitycs.

I. Definicje

 1. Administrator – oznacza KRUK S.A z siedzibą we Wrocławiu (51-116), przy ul. Wołowskiej 8, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000240829, NIP: 8942389605, REGON 931189985, o kapitale zakładowym 18 871 591 zł, wpłaconym w całości,
 2. Cookies/pliki Cookies (tzw. „ciasteczka”) – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer,
 3. Cookies Własne – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora,
 4. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu,
 5. Serwis – oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy kurs.kruk.pl
 6. Urządzenie – oznacza urządzenie elektroniczne, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu,
 7. Użytkownik – oznacza podmiot korzystający z Serwisu.

II. Pliki Cookies

Rodzaje wykorzystywanych Cookies

 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie do każdego Użytkownika.
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:
  • Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika,
  • Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  • Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.

Cele, w jakich wykorzystywane są Cookies

Administrator wykorzystuje lub może wykorzystywać Cookies Własne w następujących celach:

 1. Konfiguracji Serwisu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  • rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizacji i odpowiedniego wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
  • zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik;
  • zapamiętania historii odwiedzonych stron w Serwisie w celu rekomendacji treści;
  • rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
 2. Uwierzytelniania i zapewnienia sesji Użytkownika w Serwisie:
  • utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
  • optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
 3. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych – tj. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 4. Zapamiętania lokalizacji Użytkownika, tj. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
 5. Analiz i badań oraz audytu oglądalności, tj. tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 6. Świadczenia usług reklamowych, tj. dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów.
 7. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu.

Administrator usługi wykorzystuje lub może wykorzystywać Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

 1. Prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
  • www.youtube.com [administrator Cookies: Google Inc z siedzibą w USA],
 2. Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych, a także prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy, w celu efektywnego zarządzania strategią internetową:
  • Google Analytics [administrator Cookies: Google Inc z siedzibą w USA],
  • Synerise [administrator Cookies: Synerise S.A. z siedzibą w Krakowie],
  • Facebook [administrator Cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii],
  • Adform [administrator Cookies: Adform z siedzibą w Danii]
  • Doubleclick [administrator Cookies: Google Inc z siedzibą w USA],
  • OnAudience (administrator Cookies: OnAudience Ltd. Z siedzibą w Anglii] .
 3. Wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:
  • twitter.com [administrator Cookies: Twitter Inc. z siedzibą w USA,
  • Facebook.com [administrator Cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii],

Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

III. Google Analytics

 1. Serwis korzysta z usług Google Analytics i jego funkcji reklamowych dostarczanych przez firmę Google Inc. (adres siedziby głównej: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Usługi te wspierają Administratora w analizie i ulepszaniu Serwisu.
 2. Google Analytics wraz z funkcjami reklamowymi wykorzystuje pliki Cookies do analizy sposobu użytkowania Serwisu.
 3. Otrzymane dane przetwarzane są w sposób zbiorczy i zanonimizowany (oznacza to, że uniemożliwiają identyfikację osoby).
 4. Każdy Użytkownik ma możliwość zablokowania przekazywania danych z urządzeń elektronicznych do Google Analytics, pobierając i instalując darmową wtyczkę do przeglądarki, dostępnej pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout .
 5. Szczegółowe informacje o sposobie zbierania i przetwarzania danych przez powyższą usługę dostępne są pod adresem: www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/ .