KLAUZULA O DANYCH OSOBOWYCH

Klauzula informacyjna o administratorze i przetwarzaniu danych osobowych

Drogi Użytkowniku/Droga Użytkowniczko,

w związku z naszym obowiązkiem wynikającym z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), określanego jako RODO, chcielibyśmy poinformować Cię o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych i zasadach, na jakich się to odbywa. Zapoznaj się z poniższymi informacjami, jeśli będziesz miał dodatkowe pytania, możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych.

I. Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest KRUK S.A. z siedzibą przy ul. Wołowskiej 8, 51-116 Wrocław, adres e-mail: info@kruksa.pl, zwana dalej jako „KRUK”.

II. Inspektor Ochrony Danych
Możesz do niego napisać na adres: Inspektor Ochrony Danych, KRUK S.A. ul. Wołowska 8, 51-116 Wrocław, lub skontaktować się za pomocą wiadomości e-mail: dpo@kruksa.pl

III. Dlaczego i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), Twoje dane osobowe podane w formularzu – w postaci imienia oraz adresu e-mail – będą przetwarzane przez Administratora w celu udostępniania Ci bezpłatnego kursu online „Żyj bez długów” zamieszczonego na stronie internetowej www.kurs.kruk.pl oraz przesyłania Ci na podany adres e-mail informacji i treści związanych z tematyką ww. kursu i niestanowiących treści marketingowych. Twoje dane osobowe w zakresie imię i nazwisko  oraz adres do korespondencji będą przetwarzane w celu wysłania Twojej nagrody.

IV. Okres, przez jaki Twoje dane będą przechowywane
Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy. Jeżeli nie zdążysz przejść kursu we wskazanym wyżej terminie, a będzie on nadal dostępny na stronie www.kurs.kruk.pl, będziesz miał możliwość ponownego uzyskania dostępu do kursu poprzez podanie nam swoich danych w formularzu rejestracyjnym.

V. Odbiorcy danych osobowych
Twoje dane mogą być udostępniane niżej wskazanym podmiotom, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu Twoich danych i wyłącznie we wskazanym zakresie:
• Upsell (Better Profits Michał Jaworski z siedzibą w Kazimierzu Biskupim) – udostępnienia platformy kursowej,
• dhosting.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – przechowywania danych na serwerze
• EmailLabs (VERCOM S.A. z siedzibą w Poznaniu) – wysyłki newsletterów do użytkowników kursu

Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie Twoich danych osobowych, gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

VI. Twoje prawa w stosunku do danych osobowych
Przetwarzanie Twoich danych osobowych opiera się na Twojej zgodzie i ma charakter dobrowolny, tj. w każdej chwili możesz ją wycofać (np. poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres pr@kruksa.pl lub listownie na adres: PR, KRUK S.A., ul. Wołowska 8, 51-116 Wrocław). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Ponadto zgodnie z RODO masz prawo:
• otrzymać informacje dotyczące przetwarzania przez KRUK Twoich danych osobowych oraz ich kopię,
• przenoszenia dostarczonych przez Ciebie danych osobowych.
• Możesz także żądać:
• sprostowania Twoich danych, gdy posiadamy nieprawidłowe (np. nieaktualne),
• usunięcia Twoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), zwłaszcza, gdy nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, lub są przetwarzane niezgodnie z prawem lub też gdy obowiązek ich usunięcia wynika z przepisów prawa, lub cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, a my nie będziemy mieć innej podstawy ich przetwarzania,
• ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, tj. oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania, zwłaszcza, gdy kwestionujesz prawidłowość danych osobowych lub ich przetwarzanie jest niezgodne z prawem.
• Jeśli chcesz skorzystać z powyższych uprawnień, możesz zgłosić nam swoje żądanie za pośrednictwem:
• poczty elektronicznej na adres pr@kruk.pl
• pocztą tradycyjną na adres Obszar Marketingu i PR, KRUK S. A., ul. Wołowska 8, 51-116 Wrocław.
Masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.